NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

İmar Barışı Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

İmar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılar için temin edilecek yapı kayıt belgesiyle birlikte mevcut imar sorunlarını çözmeyi amaçlayan imar barışı kapsamında;

İmar  Barışı Uygunluk Tespiti

Ölçüm ve Tespite Yönelik Teknik Çalışma

E-Devlet Başvurusu ve Yapı Kayıt Belgesinin Alınması

Kat Mülkiyetine Geçiş Süreci Yönetimi

konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.