NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizde, mevcut kanun hükümlerine göre uygulanan Kentsel Dönüşüm Yasası, afet riski altındaki alanlarda sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri oluşturmayı amaç edinmiştir. Bu çerçevede, dönüşümü öngörülen alanların daha yaşanılabilir kılınması amacıyla yapılacak çalışmaların öncesinde ve sonrasında değerleme sürecine ihtiyaç duyulmaktadır.

Fiili yapı ve bu yapının oturduğu arsanın mevcut durum değer tespiti

Kentsel dönüşüm sonucunda tasarlanan yeni projenin maliyet hesabı ve proje değerinin belirlenmesi

Nihai proje sonrasında oluşacak bağımsız bölümlerin piyasa değer tespitleri ve şerefiyelendirilmesi

Hak sahiplerine dağıtımın doğru yapılması için en uygun modelin seçilmesi