NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Maden ve Yeraltı Kaynakları Değerleme Hizmetleri

  • Maden ve Yeraltı Kaynakları Değerleme Hizmetleri

Yeraltı kaynaklarının yeryüzüne çıkarıldığı ve işlendiği muhtelif nitelikteki maden ve ocaklar için yapılan değerleme çalışmalarında, işletilen ya da işletme hakkı alınan sahanın toplam rezerv miktarı, kaynağın türüne göre rezervin saflığı veya ayarı, çıkarma ve işleme maliyetleri, piyasa satış fiyatı, işletmenin makine ve teçhizatı gibi değişkenler kullanılarak değerleme hizmeti verilmektedir. Yukarıda belirtilen değişkenler, yer altı kaynağının türüne göre farklılık göstermekle birlikte, izlenen değerleme yöntemleri benzerlik arz etmektedir.