NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri

 • Arsa - Arazi Nitelikli Gayrimenkul

Tarım alanları, bağ, bahçe ve sera gibi arsa vasıflı gayrimenkullerin değerlemesi; mevcut imar durumu ve plan notlarına göre, yapılaşmaya etki eden toprağın sulu veya kuru olma durumu, geometrik şekli, topoğrafik yapısı, ulaşım kolaylığı ve yetiştirilen ürünler ile bu ürünlerin çeşitliliği gibi bazı olumlu ve olumsuz faktörler çerçevesinde yapılır. Kapsam ve duruma göre, proje geliştirme yöntemiyle hesap detaylandırılır.

 

 

 • Konut - Mesken Nitelikli Gayrimenkul

Konaklama ve yaşam üniteleri olan gayrimenkul, bulundukları bölge ve bölgenin gelişme trendi, imar durumu, yapının ve iç mekanının özellikleri, yapı sınıfı ve kalitesi, arsanın alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu, bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine olan mesafesi, ana yola olan cephesi, ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar gibi birçok faktör dikkate alınarak değerleme raporu tanzim edilmektedir.

 

 

 • Ticari Amaçlı Kullanılan Gayrimenkul

Bu kapsama giren gayrimenkulün değerlemesi, uluslararası değerleme standartlarına göre yapılır. Ele alınan gayrimenkul özellikle, ticari gelişim, yaya ve araç yoğunluğu, arz-talep dengesi, faaliyet konusu ve durumu, gelir getirici özelliği, bulunduğu bölgenin ehemmiyeti ve teşekkül tarzı gibi faktörler yönünden irdelenir. Dükkanlar, ofisler, bürolar, mağazalar, iş hanları, plazalar ve iş merkezleri, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, enerji ve yakıt depolama tesisleri, gaz dolum tesisleri, entegre olmayan tesisler, marinalar, tersaneler ve limanlar ticari amaçlı kullanılan gayrimenkuller olarak değerlendirilir.

 

 

 • Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkul

Bu kapsama giren gayrimenkulün değerlemesi, kullanım amacı ve niteliğine göre ilgili yöntemler kullanılarak yapılır.

 1. Sağlık Tesisleri: Hastane, Sağlık Merkezleri, Poliklinik ve Sağlık Kampüsleri
 2. Eğitim Tesisleri: Okullar ve Eğitim Merkezleri
 3. Konaklama ve Turizm Tesisleri: Otel, Tatil Köyü, Kamping Alanı, Doğa Turizm Tesisleri, Motel, Pansiyon, Butik İşletmeler, Dinlenme Tesisleri, Öğrenci Yurtları ve Misafirhaneler
 4. Kültürel ve Sosyal Tesisler: Kütüphane, Sinema, Tiyatro ve Sergi Salonları, Gösteri Merkezleri, Dini Tesisler, Spor Tesisleri, Eğlence Tesisleri ve Tema Parkları

 

 

 • Sınai Nitelikli Gayrimenkul

Bu kapsama giren gayrimenkulün değerlemesi, kullanım amaç ve kapsamına göre, özellik ve nitelik bakımından değere etki eden olumlu ve olumsuz faktörler ile gayrimenkulün mevcut kullanım-faal durum analiziyle beraber ilgili değerleme yöntemleri kullanılarak yapılır. Gıda, dokuma-tekstil, maden, makine, kimya, orman ürünleri, çimento, cam, seramik ve otomotiv gibi sanayi kollarını içeren fabrikalar ile entegre üretim tesisleri, imalathaneler ve atölyeler, depolar ve hangarlar, soğuk hava depoları, lojistik sanayi ve Ar-Ge merkezleri ile beton santraller sınai nitelikli gayrimenkuller olarak değerlendirilir.

 

 

 • Toplu Değerleme Hizmetleri

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış birden fazla gayrimenkule ait düzenlenen değerleme veya yakın konumda bulunan birden fazla tarla vasıflı gayrimenkul ile aynı ada içerisindeki benzer imar durumlu birden fazla arsa vasıflı gayrimenkulün tek rapor içerisinde hazırlanmasıdır.

 

 

 • Karma Kullanımlı Yapıların Değerleme Hizmetleri

Aynı parselde veya birden fazla parsel üzerine inşa edilmiş farklı nitelikteki yapılardan oluşan kompleks tesislerin değerlemesidir. Bu yapılar, içerisinde birçok kullanım seçeneğini barındıran konut, ofis, ticari kullanım, alışveriş merkezi, otel veya rezidans hacimlerinden oluşmaktadır.