NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Hakkımızda

Hakkımızda

Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Ankara merkezli olarak 2008 yılında kurulmuştur. Şirketimiz, 2009 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2011 yılında ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olup, halihazırda yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir.

NET Kurumsal olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana, çoğunluğu bankacılık sektörüne sunulmak üzere, muhtelif nitelikte menkul/gayrimenkule ait toplamda 300.000’den fazla değerleme raporu hazırladık. Özellikle son yıllarda, bankacılık işlemlerinin yanısıra gayrimenkul proje geliştirme, fizibilite analizleri, yer seçimi, en etkin ve verimli kullanım analizi, konsept belirleme ve şerefiyelendirme, portföy değerleme ve danışmanlığı gibi spesifik uzmanlık alanında çalışmalar ile makine ve ekipman değerleme, yenilenebilir enerji tesisleri üzerine çalışmalara yoğunlaştık. Genel Merkezimiz dışında 8 Bölge Müdürlüğü ve konusunda uzman ekibimizle birlikte, bilimsel kriterlere dayalı uluslararası değerleme standartları çerçevesinde raporlar hazırlayarak; bankalar başta olmak üzere, SPK mevzuatına tabi şirketler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, reasürans ve sigorta şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, dernekler, kamu kurum/kuruluşları ile gerçek kişilere sunmaktayız.