NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerleme Hizmetleri

  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerleme Hizmetleri

Başta Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Hidroelektrik Santrali (HES) olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına ait santraller; hem tesis bazında makine-ekipmanlarıyla birlikte maliyet yönünden, hem de gelir getirici mülk kapsamında gelir indirgemesi yönünden değerlemeye tabi tutulur.