NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirket Aktiflerinde Maddi Duran Varlıkların Değerleme Hizmeti

Şirketlerin aktifinde bulunan Maddi Duran Varlıklar çoğu zaman güncel ve fiili durumu göstermemektedir. Bilindiği üzere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları olarak yayımlanan standartlara ülkemiz de son birkaç yıldır Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte uyum göstermektedir.

Şirketimiz de, bağımsız denetim, mali denetim ve şirket değerleme işlemlerinde kullanılmak üzere bir şirketin aktifindeki maddi duran varlıklar içerisinde Gayrimenkul ve Makine-Techizat Değerleme işlemlerini Uluslararası Değerleme Standartları ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde raporlarını oluşturmaktadır.