NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Değerleme Hizmeti

 

15 Eylül 2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘’İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik’’ gereği;

Şirketimiz Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., ilgili İdare tarafından hazırlatılacak değerleme raporlarında imar planı değişikliği talep edilen taşınmazın mevcut durum değeri ile imar planı değişikliği sonrası durum değerinin analizini ayrıca kat irtifakı tesisinde yeni imar durumunda onaylı mimari projeye göre arsa payı oluşumunda değer esaslı analiz ve hesaplamaları yapmaktadır. Hazırlanacak raporlar, idarenin belirlediği rapor formatında ilgili uzman ile en az iki sorumlu değerleme uzmanının kontrol ve onayıyla tanzim edilecektir.