NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Makine Ekipman ve Gemi Değerleme Hizmetleri

Makine Ekipman ve Gemi Değerleme Hizmetleri

Şirketler, Maddi Duran Varlıkların TMS 16 standardına göre dönem sonu değerlemeleri için iki farklı model seçerler. Birisi Maliyet diğeri ise Yeniden Değerleme modelidir.

Yeniden değerleme modeli çerçevesinde gayrimenkul ve makine-ekipman gibi varlıkların SPK yetkisinde bulunan değerleme kuruluşlarınca güncel dönem itibariyle hazırlanacak değerleme raporlarında yer alan gerçeğe uygun değer üzerinden finansallarında yer alması çok önemlidir.

 

 

  • Makine ve Ekipman Değerleme Hizmetleri

Tekil makine veya birden çok makinenin, makine parkının veya üretim hattının devam eden kullanım ve tasfiye ile düzenli ve hızlı nakde çevirme veya ihtiyaç duyulan diğer değerlerinin tespit edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Makine veya makine parkının çalıştırıldığı fiziki çevre, makinelerin fiziksel durumu, makinelerin tespit edilen özellikleri ile birlikte ele alınmaktadır. Bu saha çalışması kapsamında tespit edilen bilgiler, uluslararası kabul görmüş değerleme metotları ile anlamlandırılarak elde edilen değerler, detaylı bir biçimde raporlanmaktadır.

 

  • Gemi Değerleme Hizmetleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre tescillenmeleri açısından “gayrimenkul” statüsünde değerlendirilen gemiler ile yat ve özel hizmet için imal edilen petrol ve gaz platformları, araştırma gemileri gibi yüzer tesislerin değer tespitlerinde, farklı girdi ve araştırma yöntemleri kullanılarak, bağlı olduğu bandıra, ulusal ve uluslararası denizcilik kanunları, kullanım ve faaliyet amacı, mevcut durumu, yaşı ve büyüklüğü, navlun getirisi vb. faktörler dikkate alınarak gemi ve yüzer tesisler için değerleme işlemi yapılır.