NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme Kim Tarafından Yapılır?

Değerleme işlemi, gayrimenkul değerleme şirketleri aracılığıyla görevlendiren değerleme uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Evin değerini belirleyen bu kişilere “Eksper” ya da "Değerleme Uzmanı" denir. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip bu kişiler değerleme şirketleri tarafından istihdam edilir.

Gayrimenkul değerleme uzmanlarının; mimarlık, inşaat mühendisliği, harita ve kadastro mühendisliği, şehir ve bölge planlaması, işletme ve ekonomi gibi alanlarda 4 yıllık üniversite mezunu olması gerekir. Bunun haricinde kişinin lisans sahibi olabilmesi için gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıldan az olmamak kaydıyla tecrübeye sahip olması istenir. Tüm bunların yanında gayrimenkul değeriyle ilgili kanaati ortaya koyma bilgisine ve yeteneğine sahip olması ve bunu kanıtlaması da bu kişilerden beklenenler arasında yer alır.