NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul değerleme, bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla uluslararası zeminde kabul edilmiş belli başlı standartlar ışığında yapılır. Günümüzde dünyada bu çalışmalar genel itibariyle üç farklı yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir. Söz konusu yöntemler; maliyet yaklaşımı, emsal karşılaştırma yaklaşımı, gelir indirgeme yaklaşımıdır.

Bu üç metottan herhangi biri kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sırasında gayrimenkul değerleme uzmanları halihazırda geçerli olan piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek bir rapor hazırlarlar. Gayrimenkul değerleme işlemi bu şekilde gerçekleştirilir. Bunu takiben söz konusu rapor ilgili merciye sunulur ve ilgili merci rapor ışığında kendi değerlendirmesini yapar.