NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Etiket prim

Riskli binaların sigorta primi iade edilecek.

Riskli binaların sigorta primi iade edilecek.

Riskli bina kapsamına giren, riskli olduğu tespit edilen, mühürlenip tahliye kararı olan binalarda zorunlu deprem sigortası varsa konut sahipleri sigorta poliçelerini iptal ettirip primlerini de iade alabilecek.