NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu.

İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu.

Uzatılan imar barışı başvurularında 2019 tarifesi belli oldu. Buna göre arsa rayiç bedellerinde 2019 yılı dikkate alınacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı kayıt Belgesi başvuru süresi 15/06/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresi ise 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Uzatma sonrası teknik güncellemeler nedeni ile başvurular 01 Ocak’tan itibaren alınmıyordu. Çalışmaların tamamlanması sonrası, Yapı Kayıt Belgesi başvuruları tekrar başladı. Buna göre yapılacak başvurularda arsa ve arazi birim değerlerinin 2019 değeri esas alınacak” dedi.

Arsa - Arazi Değerleri %11,865 Arttı.

Yapılan düzenleme ile yapı sınıfı bedellerin değişmediğini lakin cadde ve sokak rayiç değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttığını belirten Özelmacıklı “Arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunandeğeroldu. Buna göre 2018 yılında rayiç değeri 3.000-TL olan arsa için 2019 yılında bu değer 3559,5-TL olarak esas alınacak. Yeni yıla aitait arsa birim değerleri, ilgili belediye müracaat ile ya da belediyenin internet siteleri üzerindenarsa rayiç sorgulamaları ile öğrenilebilir” dedi.

Taksitlendirme Önemli Bir İhtiyaçtır.

Ödemelerde taksitlendirmenin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü “İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi bedeline her malik kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda. Çünkü iskansız yapılarda Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiyor. Lakin sahada görüyoruz ki binadaki maliklerden bazıları ödeme yapmayınca işlemler yapılamıyor ve tıkanıyor. Her ne kadar ödemeyen maliklerden talep etme hakkı olsa da kimse başkası adına bu bedeli ödemek istemiyor. O zaman çözüm bunu taksitlendirmek ve ödenmesini kolaylaştırmak olmalı” dedi.

KAYNAK