NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Kasım 2018’de Geriledi.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Kasım 2018’de Geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi 79,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 75,7 iken, Kasım ayında %5,4 oranında artarak 79,8 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %4,8, %8 ve %4 artarak 72, 74,4 ve 93,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında %4,3 oranında artarak 90,7 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %6,2 ve %14 artarak 67,6 ve 91,7 değerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %3,5 azalarak 112,9 oldu.

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Kasım 2018

 

İnşaat sektörü güven endeksi 56,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, Kasım ayında %3,5 oranında azalarak 56,6 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %5 ve %2,5 azalarak 45,4 ve 67,7 oldu.

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2018

 

KAYNAK