NET Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Türkiye’de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı.

Türkiye’de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı‘na göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi‘nde kayıtlı toplam konut sayısı eylül sonu itibarıyla 38,4 milyona ulaştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişimi sağlanacak.

Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı, arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacak. Bu amaç doğrultusunda, konut ihtiyacının yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoğu ortaya konulacak.

Bu kapsamda, sıfır ve ikinci el konut stoğunun belirlenebilmesi amacıyla, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerinin sürekli çevrim içi temini ve bunların Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileriyle karşılaştırılarak analizi için yeni sistem çalışmalarına başlanacak.

Toplam konut açığı kapanıyor.

Programda, Türkiye’de sisteme kayıtlı konut verilerine de yer verildi. Buna göre, konut, yazlık/mevsimlik konut ve inşaat halindeki konutlar dahil, Eylül 2019 sonu itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı.

Konut arzındaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmakla birlikte, yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinde uyumsuzluklarla karşılaşıldığı görüldü.

Bu kapsamda, konut piyasasında doğru ve uzun vadeli analizler yapılabilmesi için stoğun konutların nitelikleri de dahil olmak üzere ortaya konulması, güncel, sürekli, güvenilir ve doğru verileri sunmak üzere veri altyapısının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

KAYNAK