NET Corporate Appraisal and Consulting, Inc.

Development Peace Management and Consultancy Services

Development Peace Management and Consultancy Services

İmar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılar için temin edilecek yapı kayıt belgesiyle birlikte mevcut imar sorunlarını çözmeyi amaçlayan imar barışı kapsamında;

  • İmar Barışı Uygunluk Tespiti
  • Ölçüm ve Tespite Yönelik Teknik Çalışma
  • E-Devlet Başvurusu ve Yapı Kayıt Belgesinin Alınması
  • Kat Mülkiyetine Geçiş Süreci Yönetimi

konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.