NET Corporate Appraisal and Consulting, Inc.

İnşaat Faaliyetlerini Sınırlayan Finansman Sıkıntıları Artarak Sürüyor.

İnşaat Faaliyetlerini Sınırlayan Finansman Sıkıntıları Artarak Sürüyor.

Türkiye İmsad‘ın Kasım 2018 Aylık sektör raporu, inşaat sektöründeki finansman sorunları gerçeğini ortaya koydu. Rapora göre; İnşaat sektörü birkaç yönden mali sıkışıklık yaşamaktadır. Öncelikle talepteki ve satışlardaki gerileme ile birlikte nakit akışlarında önemli bir daralma bulunmaktadır. İkinci olarak mevcut banka kredi borçlarının geri ödenmesinde artan döviz kurları ve faizler nedeniyle sıkışıklıklar yaşanmaktadır. Üçüncü olarak yeni banka kredilerinin kullanımı olanağı hemen hemen kalmamış gibidir. Ve son olarak da artan inşaat maliyetleri nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacı yükselmektedir. Bu mali sıkışıklıklar çözülmeden inşaat sektöründe kalıcı bir iyileşme yaşanması gecikecektir. TÜİK inşaat sektörü güven endeksinde müteahhitlerin finansman sorunları Aralık ayında da artışını sürdürmüştür. Bu sıkıntı yeni yıla kötü bir miras olarak sarkmaktadır. Finansman alanında yaşanan mali sıkıntılar inşaat sektöründe genele yayılma ve inşaat malzemeleri sanayine bulaşma riski de taşımaktadır. Satışların ve işlerin en durgun olduğu kış aylarında inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayini zorlu bir dönem beklemektedir.

 

 

KAYNAK