NET Corporate Appraisal and Consulting, Inc.

Gayrimenkul dışındaki varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki değerlemelerinde uyulacak esaslar açıklandı.

Gayrimenkul dışındaki varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki değerlemelerinde uyulacak esaslar açıklandı.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki gayrimenkul dışındaki varlıkların değerlemesinde uyulacak esasları düzenleyen ve 2003/34 sayılı Kurul Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kurul Kararı'nın, ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda hazırlanan “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” konulu İlke Kararı taslağında öne çıkan konular aşağıda yer almaktadır:

a) Gayrimenkul dışındaki varlıkların değerlemesini yapacak kurum ve kuruluşlar sayılarak, bu kurum ve kuruluşlar için asgari lisanslı çalışan bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.

b) Makine ve ekipmanların değerlemesini yapacak kurum ve kuruluşlar ile makine ve ekipman değerlemesini yapacak gerçek kişilerin nitelikleri ile uzman kullanımına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

c) Özel nitelikteki maddi ve maddi olmayan varlıkların değerlemesinde uzman kişilerden görüş alınması zorunluluğu getirilmiştir.

ç) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında değerlemeye tabi tutulacak gayrimenkul dışındaki varlıkların yurtdışında olması durumunda yapılacak kamuyu aydınlatmanın esasları belirlenmiştir.

d) Gayrimenkul dışındaki varlıkların değerlemesinde uyulacak genel esaslar (sorumluluk, imza, mesleki ilkeler vb) düzenlemiştir.

Tüm kişi ve kuruluşlar Taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 11.01.2019 tarihine kadar degerleme@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

KAYNAK